Top
Glider
Flyvning
Flyvning
Vejr
Lader
Hjullem
Termik
Hårlak
Videoer
Faldskærm
Logbog
Mit Fly
Vario
WinchSpeed
Ski
Blomster
SiteGen
Android
Programmer

Find faldskærmen


Jeg har lavet et lille Android program, som kan hjælpe med at finde bortfløjne faldskærme.

Tryk på SMS/Find skærm knappen og vælg en af de 2 skærme. Tryk Send, så sendes en SMS til trackeren. Når trackeren har svaret tilbage med en SMS, kan du se dens position på kortet (den røde faldskærm). Hvis det er den forkerte tracker, så send en SMS til den anden tracker.

Din position er markeret med de blå ringe. Pilen peger i den retning skærmen ligger, og hvor langt væk.

Der sendes et bip fra højttaleren hver gang, der kommer et GPS fix. Det skal komme en gang i sekundet.

Hvis du ikke kan se skærmen, når afstanden er nede på et par meter, kan du ringe til trackeren ved tryk på "Ring og Lyt" knappen. Bip lyden fra GPS fixene forsvinder, så du bedre kan høre ringetonen fra trackeren.

Brug home tasten på telefonen, hvis du midlertidigt skal forlade programmet. Hold home knappen inde et stykke tid, og vælg faldskærm, når du skal tilbage igen. Hvis du forlader programmet med tilbage pilen på telefonen, resettes programmet, så du bliver nødt til at sende SMS igen.

Programmet forsøger at tænde for GPS. Det virker muligvis ikke på alle telefoner og Android versioner. Hvis programmet selv har tændt for GPS, vil det slukke for GPS igen, når du lukker faldskaerm.

Programmet kan hentes her: http://www.johny.dk/Android/Parachute.apk
Inden du henter det, skal du sætte Indstillinger->Programmer->Ukendte kilder

For test formål kan man indtaste koordinater i stedet for at sende og modtage SMS.

Trackerens batteri status vises i nederste venstre hjørne.

NB: Trackeren kontaktes kun, hvis man er indenfor en afstand på et par km fra flyvepladsen.
Dette er for at forhindre belastning af telefon regningen pga. folk, der lige skal prøve programmet.

PS: Undgå venligst at lande på knapperne.