Top
Glider
Flyvning
Flyvning
Vejr
Lader
Hjullem
Termik
Hårlak
Videoer
Faldskærm
Logbog
Mit Fly
Vario
WinchSpeed
Ski
Blomster
SiteGen
Android
Programmer

12 V Blyakkumulator Lader


Denne lader oplader batteriet ved pulsladning. Når spændingen er under ca. 13.2 V startes ladningen. Ladningen afbrydes når spændingen overstiger ca. 13,8 V.

Det har den fordel, at batteriets tilstand kan bedømmes ud fra lysdiodens opførsel:

Afladet batteri: Konstant rødt lys.
Fuldt opladet batteri i god stand: Grønt lys afbrudt af kort rødt glimt hvert 2. til 10. sek (10 AH batteri)
Batteri under opladning: Konstant grønt lys med hurtige røde blink, opfattes af øjet som grønt lys med gulligt skær.

Når batteriet bliver gammelt, kommer det som regel til at mangle vand, hvilket bevirker at den indre modstand øges. Det vil med denne lader blive synligt ved at blinkfrekvensen øges, til sidst så hurtigt, at det ligner konstant opladning, d.v.s. ingen synlige røde glimt. Samme udseende fås, hvis der er for stor modstand i ledninger / sikring.

Laderen er kortslutnings sikret.

Den har en ulempe: Hvis der kommer en orkan forbi og afbryder netspændingen, bliver batteriet langsomt afladet.

Diagram

Diagram

Print

Print layout Print 3D

Diagram og print er lavet v.h.a. Eagle (freeware versionen).

Print i 3D genereret v.h.a. Eagle3d fra http://www.matwei.de.

Diagram og print i Eagles formater: AkkuLader.zip