Glider. Copyright (c) Johny Johansen, 1999-2016


Programmet må frit anvendes og kopieres, forudsat at det ikke ændres.

Glider programmet er programmeret i Java. For at kunne køre Glider skal du have installeret et Java Runtime Environment (JRE). Dette kan downloades gratis fra f.eks. SUN's java hjemmesider, og må ligeledes frit anvendes og kopieres, forudsat det ikke ændres, læs de tilhørende copyright notitser.

Begynder Tips

Ved start af en konkurrence:

Hver dag (før flyvning):

Hver dag (efter flyvning):

Kalder du din konkurrence "Bøf Rally 99", oprettes følgende fil træ: \Glider\Bøf Rally 99\Dag 1

Importer konkurrence

Hvis du vil se hvordan piloterne i en (dansk) konkurrence har klaret sig, kan du importere konkurrencen, hvis IGC filerne er tilgængelige.
Kopier IGC filerne fra f.eks. www.sunaircup.dk for en given klasse til et filtræ på din PC. Eksempel:
D:\a_temp\dm 18m 2008\Dag 1
D:\a_temp\dm 18m 2008\Dag 2
...
hvor Dag 1 har alle IGC filerne fra dag 1 osv.

Brug derefter funktionen Konkurrence->Importer... i Glider, og angiv hvor filerne ligger dvs. D:\a_temp\dm 18m 2008 ved eksemplet ovenfor.
Du skal eventuelt indsætte manglende oplysninger (konkurrence piloter har travlt, og har ikke tid til at sætte deres logger korrekt op ;-)
Klik så på knappen med fly for at afspille konkurrencen. Forøg evt. farten af afspilningen i starten, hvis en pilot har haft sin logger tændt i lang tid før starten.

Filer

Du kan editere følgende filer med en almindelig editor:

\Glider\resourcer\daec.txt Handicap liste, læses af Glider
\Glider\resourcer\flyreg.txt Fly database, læses af Glider
\Glider\resourcer\luftrum.txt Luftrum, læses af Glider
\Glider\resourcer\opgaver.dat Definerede opgaver, opdateres af Glider

Følgende fil indeholder vendepunkterne, det anbefales IKKE at editere i den, anvend vendepunkts jongløren i stedet:
\Glider\resourcer\vendepkt.vpi Vendepunkter, opdateres af Glider

Programmet er ikke særligt venligt, hvis du ændrer i en fil uden at overholde filens format.

Kender programmet ikke dit fly, så indsæt det i filen flyreg.txt og send mig en mail med registrering og type til
.
Bemærk at flyene i denne fil bliver checket op mod daec.txt filen, så sørg for at skrive typen på dit fly nøjagtigt som det står i daec.txt.

Filen daec.txt er en reformatteret udgave af DAeC's handicap liste fra 2010.

Filen luftrum.txt indeholder TMA, Area og CTR definitionerne. NB: Disse oplysninger er IKKE beregnet til navigations brug. (Eller rettere sagt: der er dig, der har ansvaret, hvis du benytter dem til det).

Fejl

Der ydes garanti for at programmet ikke er fejlfrit :-/

Diverse

Programmet kan endnu ikke håndtere pilotvalgte opgaver.

Foreløbige resultater fra SM 2008 er vedlagt som eksempel.

Unix/Linux/MAC

Disse operativ systemer understøttes ikke længere.

Versioner

Glider 9.10

Kortet kan nu pannes ved at trække med musen.

Glider 9.9

Forbedret import af konkurrence.

Glider 9.8

Fejlrettelser til version 9.7.

Glider 9.7

Bedre support for mere end en disk på maskinen.

Glider 9.6

Opdateret luftrum.txt med seneste svæveflyve områder for Sjælland og Billund.

Glider 9.5

Drag and drop support for IGC filer.

Glider 9.4

Tilføjet håndtering af I record, så EW-Microrecorder noise level virker.

Glider 9.3

Version 9.2 kunne ikke installere, hvis Glider ikke havde været installeret tidligere.

Glider 9.2

Kan nu indlæse CSV filer fra Soaring Exchange f.eks. Termik Ligaens vendepunkter. Forbedret generering af .txt fil til importering i LXE programmet.

Glider 9.1

Yderligere reduktion i størrelse af download filen samt lidt hurtigere eksekvering.

Glider 9.0

Fra denne version distribueres Glider som en prækompileret udgave, som kører ca. 3 gange så hurtigt og har mindre krav til hukommelse mm.

Glider 8.4

Denne version starter med at vise et vindue om, at man skal downloade en nyere version (pt 9.0)

Glider 8.3

Bedre import af IGC filer fra en konkurrence. Mulighed for at vælge hvilke fly, der skal vises under afspilning af konkurrencen.

Glider 6.9

Tilrettet JRE 1.5.0. Pænere knapper. Pil op/ned virker nu i opgave valg vinduet.

Glider 6.8

Min egen private.

Glider 6.7

Fejlrettelse: Ændring af klasse og handicap i deltager listen virkede ikke.

Glider 6.6

Fejlrettelse: Resultat beregningen tager indtil videre ikke hensyn til IGC filer da der er for mange fejl. Kommunikation med loggere virkede ikke hvis loggeren er længe om at svare (Volkslogger tømning i sikker(langsom) mode)

Glider 6.4

Fejlrettelse: Kommunikation med loggere virkede ikke.

Glider 6.3

Visning af track i 3d. Beregning af resultater analyserer nu igc filerne og finder start og slut tider samt udelandinger. Strafpoints er stadig manuelt.

Glider 5.2

Up/download til/fra Garmin GPS 92. Generering af filer til GPS_LOG programmet til håndholdt.

Glider 4.3

Test version til download fra Garmin(92).

Glider 4.2

Fejlrettelse, udprintning af deltagere virkede ikke. Opgave vinduet i tegn opgave formindsket lidt.

Glider 4.1

Fejlrettelser af vendepunkts check, samt mere automatik. F.eks. kan man nu se hvordan forskellige fly passerer samme vendepunkt ved at skifte fly. I version 4 virkede checket ikke ordentlig, hvis man ændrede zoom.

Glider 4.0

Glider anvender nu et vendepunkt format, som overholder IGC's standard for vendepunkts filer (FIRST EDITION - MAY 2000). Der er tilføjet en vendepunkts jonglør, som gør det nemmere at overholde denne standard. Filen vendepkt.dat anvendes derfor ikke mere, den nye hedder vendepkt.vpi. Glider kan nu 'snakke' med Volkslogger direkte, dvs. uploade opgaver og vendepunkter samt downloade logger filer. Indlæste logger filer vises nu automatisk, når man åbner konkurrencer eller skifter fly. Diverse fejlretning. F. eks. virker check af vendepunkter en del bedre.

Glider 3.14

Nu er der tilføjet et barogram vindue, så det er nemmere at checke højder ved ud/hjemtærskling, i TMA/svæveflyveområder etc. Handicap- og fly database opdateret ifølge DAeC 2000 index

Glider 3.13

Jeg havde desværre fået indført en masse fejl i version 3.12 fortrinsvis ved indklikning af udelanding, visning af vendepunkts navne, og i kontrollen af vendepunkts passage. Disse er hermed rettet.

Glider 3.12

Man behøver ikke længere at have en konkurrence åben, for at lave opgaver og se på IGC tracks. Tabel baseret deltager håndtering. Det er nu muligt at tilføje og slette klasser i en eksisterende konkurrence. Ligeledes kan deltagere flyttes til en anden klasse. Diverse fejlrettelser.

Glider 3.11

Speedup af kort indlæsning: At starte programmet, og manøvrere sig ind på Sjælland med zoom 8 x tog med version 3.10: 1 min 30 sek Det kan nu gøres på: 30 sek! Endvidere gemmes zoom og pan ved nedlukning, så man ved næste opstart, har sit favorit område vist med det samme. En opstart direkte ind på Sjælland med zoom 8x tager: 14 sek! Altså mere end 600% forbedring på min maskine. På maskiner med lidt RAM, er forbedringen endnu mere DRAMATISK. Med den nye kort indlæsning, kan mindre maskiner nu også være med.

Glider 3.10

Nye kort. Bedre overenstemmelse mellem koordinater og kort. Hurtigere Java virtuel maskine (IBM Jre 1.1.7) Nyere version af Swing (Swing 1.1.1 fra Sun)

Glider 3.9

Valg af klasser ved ny konkurrence lettere. Framelding af fly lettere. Detektering af fejlindtastninger i udelandings vinduet. Bedre editering af tærskel tider Tilføjet 3 km diagonal i vendepunkts check. Strafpoint kan gives direkte ved vendepunkts check. Udskrift af opgave har nu vp numre og koordinater. Diskvalifikation virker nu. Scrollbar bedre

Glider 3.8

Når vendepunkter vises, kan man få navnet på individuelle punkter ved at flytte muse pointeren i nærheden. Der oprettes et direktory til ny konkurrence, hvor filerne gemmes i.

Glider 3.7

Tilføjet udprintning af opgave (glider 2 stil) Tilføjet vendepunkt sektorer i check af IGC filer

Glider 3.6

Diverse fejlrettelser og forbedringer i IGC fil håndteringen. Forbedringer i vendepunkts udsnit. Zoom prøver at bevare midten af billedet samme sted. Bedre skærm udnyttelse (for 640 x 480 displays).

Glider 3.5

Mere udbygget IGC logger fil understøttelse. Det er nu muligt at indatere udtærsklinger, hjemtærsklinger, udelandinger (herunder motorstart) udelukkende med muse klik! (for de fly, som har IGC logger). Foreløbig udgave dog. Der mangler indtegning af tærskellinier og vendepunkt sektorer.

Glider 3.4

Foreløbig simpel håndtering af IGC logger filer, som checkes for motorgang, samt overskridning af max højde eller underskridning af min højde. Ved samtidig at vise luftrums restriktioner, kan man få et hurtigt (manuelt) check på om lovkrav mm. er overholdt. 3 Eksempel filer velvilligt stillet til rådighed af Stig Oye medfølger.

Glider 3.3

Der er tilføjet en zoom faktor mere, og man kan sætte programmet op til at benytte et kort med en detaljerings grad, der matcher ens maskine. Jo mere detaljeret kort man vælger, jo kraftigere maskine kræves. Prøv dig frem. Samtidig er det nu væsentligt hurtigere at zoome.
Filen \glider\resourcer\luftrum.txt er opdateret.
Filen swing.jar er ikke nødvendig mere
Der er rettet en del småfejl.

Glider 3.2

Glider programmet er fuldstændig omskrevet under benyttelse af Java. Brugergænsefladen er hermed moderniseret en del.

Største nyskabelse i forhold til version 2 er fuld integration af værktøjer til at planlægge og beregne en konkurrence.

Der er sket meget på hardware siden siden Glider første gang så skærmens lys, så derfor har jeg ikke ladet små krav til hardware være en betydende faktor (læs: Glider 3 kører uacceptabelt på en gammel eller lille PC, benyt version 2 til sådan en sag).

Opdateringer

Programmet checker ikke mere selv, om der er opdateringer, det må man indtil videre selv gøre.

God fornøjelse Johny Johansen (OP)