Versioner


Version 2.5

Opdater hver gang SiteGen får fokus

Version 2.4

Fejlretning af 404 fejl

Version 2.3

Skift til UTF-8 enkodning af filnavne og html indhold

Version 2.2

Html sider, der starter med underscore (f.eks. _RASP.html) udelades i menu systemet.

Version 2.0

Prækompileret med Excelsior JET.
Bruger definerbar output direktory, så opdaterede filer kan loades direkte til web server. Bedre tidsstempling af filer, så opdatering af source filer bevirker nygenerering af tilsvarende output filer.

Version 1.9

Tilføjet luft rundt om logo billedet for at få plads til f.eks. "Switzerland" i menuer.

Version 1.8

Support for at have flere sprog versioner af en given folder. Eksempel:
Dansk Folder navn: Sitegen
Engelsk Folder navn : Sitegen_gb
I både den danske og den engelske udgave vil menuerne have Sitegen (og ikke Sitegen_gb).

Opret to fil træer, et til hvert sprog og generer output strukturen i begge træer. Man skal derefter manuelt kopiere output træerne sammen på web serveren.

Version 1.7

Første nogenlunde fejlfri version.