Laviner


Værd at vide

Du har altså under 15 min til at grave dine venner ud, så husk skovl og bipper, men frem for alt gør alt hvad du kan for at

Gennemsnits tiden for at finde og grave en person med bipper ud er for professionelle: 18 min, for uøvede: 32 min!

Hvorfor graver man sig ikke bare ud, hvis man begraves i en lavine?

Vand har den i denne sammenhæng kedelige egenskab, at frysepunktet er trykafhængigt. Jo større trykket er, jo lavere er smeltepunktet. Det vil sige, at sne/is smelter, hvis trykket bliver stort nok.

Og det er lige hvad der sker, idet en lavine bremses op af landskabet. På ganske kort tid accellereres sneen ned fra et par hundrede km/t til 0. Dette kræver en voldsom kraft eller med andre ord et voldsomt tryk. Resultat: Store dele af sneen smelter ganske kortvarigt. Når hastigheden når nul, aftager trykket igen, hvorfor al den smeltede sne fryser igen, nu som is.

Summa summarum: Den lette pulveragtige sne er på få sekunder forvandlet til noget der minder om beton. Hvis du er inde i betonen, er det bedste du kan gøre, at tisse i bukserne, hvis det ikke allerede er sket. Det giver lavinehundene en bedre chance for at finde dig!

Af samme grund, er det forbudt at lade vandet, hvis du er ved en lavine, hvor nogen (måske) er begravet i. Hold dig.